Zaznacz stronę
OGŁOSZENIE

Łomża dn. 06.05.2020r.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. Z 2019 poz. 713) podaję do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie pod nazwą:

 „JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych z siedzibą w Łomży,

 wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łomży, zostało rozwiązane uchwałą nr 3/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 19 czerwca 2019 r..

Zawiadamiam też o wszczęciu postępowania likwidacyjnego ww. Stowarzyszenia. W związku z powyższym informuję ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia pn.

„JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych

do zgłaszania swoich wierzytelności, w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia, Likwidatorowi, którym została ustanowiona Pani Katarzyna Kuklińska.

Zgłoszenia należy kierować drogą elektroniczną pod adres e-mail: k.l.kuklinska@gmail.com

 

 

imię i nazwisko likwidatora

Katarzyna Kuklińska